ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)
Πειραιάς, 11/11/2019                                

Α.Φ.Μ: 999299847, Δ.Ο.Υ: Α’ΠΕΙΡΑΙΑ

Ελ. Βενιζέλου &Ζωσιμάδων 11

Τ.K 185 31, Πειραιάς

Τηλ. 210 – 4101753-756

FAX. 210-4178595             

E – mail:   [email protected]

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

1.Υπεύθυνος Οικονομικών [Financial
Manager]

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

53

2

ΝΤΕΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΦ

 

2.Διερμηνέας Φαρσί [Farsi
Interpreter]

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

NAMI REZA

25

2

ZAFARI SAEID

Ε.Φ

 

3. Διερμηνέας Γαλλικών και Αραβικών [French and Arabic Interpreter]

Δεν κατατέθηκε καμία αίτηση συμμετοχής.