Το Φροντιστήριο « Διδακτική Αλληλεγγύη » της ΚΟ.Δ.Ε.Π. απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέροντας τους τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης φροντιστηριακών μαθημάτων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ξενόγλωσσων μαθημάτων, για ενδιαφερόμενους κάθε ηλικίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν περιορίζονται στα μαθήματα, υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας των μαθητών και των οικογενειών τους με πλήθος ειδικευμένων επαγγελματιών που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος των αναγκών τους. Ταυτόχρονα, δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα συνεδριών με Σύμβουλο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της συμπλήρωσης αντίστοιχου τεστ.

Το Φροντιστήριο λειτουργεί έξι χρόνια, έχοντας σημειώσει εξαιρετικές επιδόσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Από το πρώτο κιόλας έτος λειτουργίας του, σημειώθηκαν υψηλά ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις, φτάνοντας έως και το 90% επί του συνόλου των διαγωνιζόμενων.

Η ένταξη των ωφελούμενών στο Φροντιστήριο γίνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και η παραμονή τους σε αυτό κρίνεται βάσει τηρήσεως κανονισμού, ο οποίος διασφαλίζει την ποιότητα του.

Τα μαθήματα διεξάγονται στο 10ο Γυμνάσιο Πειραιά, απογεύματα 16.00- 21.00 και Σάββατο 10.00- 14.00.

Η πλατφόρμα τηλε-κατάρτισης του ProjectLab, διατίθεται δωρεάν στο κοινωνικό φροντιστήριο “Διδακτική Αλληλεγγύη”, με σκοπό να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διδασκαλία των μαθητών διαφόρων σχολείων του Δήμου Πειραιά, μέσω της εξ-αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-κατάρτισης. Η κάθε εκπαιδευτική ενότητα δίνει τη δυνατότητα σε καθηγητές και μαθητές να πραγματοποιήσουν διαλέξεις και παραδόσεις μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο, μέσα σε διαδικτυακή αίθουσα (e-class), ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τις on-line εργασίες, βαθμολόγηση, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, κ.α..

Η πρωτοβουλία αυτή της ΚΟ.Δ.Ε.Π., έχει ως βασικό μέλημά της, την προσφορά γνώσης και υποστήριξης στους μαθητές, που ειδικά λόγω της παρούσας συγκυρίας με την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 και δεδομένου του περιορισμού μετακινήσεων, δεν είναι δυνατή η παράδοση των μαθημάτων σε κοινές αίθουσες διδασκαλίας με φυσική παρουσία, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

lms.kodep.gr

Αιτήσεις συμμετοχής Μαθητών & Καθηγητών

Δείτε όλες τις αιτήσεις

Αιτήσεις συμμετοχής « Διδακτική Αλληλεγγύη »