Στόχος μας, ως υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας του ατόμου έτσι ώστε να διατηρείται η κοινωνική ένταξή του και να εξασφαλίζεται η καλύτερη ποιότητα ζωής.

Το τμήμα αποτελείται από ομάδα όπου σε ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες συναισθηματικής φροντίδας, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε θέματα διαχείρισης ψυχοκοινωνικών κρίσεων, σε συμπτώματα ψυχολογικών δυσκολιών, σε θέματα υγείας, σε προσωπικές ή οικογενειακές δυσκολίες στο άτομο ή την οικογένεια του.

Ειδικότερα, το τμήμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης δρα υποστηρικτικά – θεραπευτικά σε θέματα όπως:

  • Συμπτώματα Ψυχολογικών Δυσκολιών ( Κατάθλιψη, Άγχος, Φοβίες)
  • Θέματα Απώλειας / Πένθους
  • Θέματα Εφηβείας
  • Θέματα Σχέσεων
  • Θέματα Εργασίας
  • Κοινωνική Περιθωριοποίηση – Αποκλεισμός
  • Θέματα Διαχείρισης Ιατρο-Κοινωνικών Προβλημάτων (προνοιακές παροχές, παροχή πληροφόρησης για διαδικασία λήψης επιδομάτων, παροχές κοινωνικής φροντίδας)
  • Διασύνδεση με φορείς ψυχικής υγείας για εξειδικευμένες καταστάσεις.

Η ψυχολογική υποστήριξη των εχόντων ανάγκη, δεν στοχεύει απλά στην άρση των κλινικών συμπτωμάτων και στην ανακούφιση από την ψυχική οδύνη, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό στήριγμα στην προσπάθειά τους για να επιτευχθεί ξανά η κοινωνική τους ένταξη και λειτουργικότητα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ολιστική προσέγγιση μέσω της διεπιστημονικής ομάδας του προγράμματος αλλά και μέσω της διασύνδεσης μεταξύ των φορέων.

Η θεραπευτική σχέση χτίζει τα θεμέλια μίας σχέσης εμπιστοσύνης με τον άλλον, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την συνολικότερη ένταξή των ευάλωτων πληθυσμών στην κοινωνία.