Ο εθελοντισμός αποτελεί πράξη ανιδιοτελούς κοινωνικής προσφοράς δρώντας ευεργετικά για τον εθελοντή, τον ωφελούμενο και το κοινωνικό σύνολο. Γνωρίζοντας αυτό, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, ξεκίνησε από το 2012 την υλοποίηση πλήθους εθελοντικών προγραμμάτων , μέσω του Γραφείου Εθελοντισμού, με στόχο να συνδράμει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον Πειραιά και να συμβάλλει στην καλλιέργεια δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων του.

Το εύρος δραστηριοτήτων του Γραφείου Εθελοντισμού επεκτείνεται σε διάφορους τομείς, όπως ο Πολιτισμός, το Περιβάλλον, η Εκπαίδευση και η Κοινωνική Μέριμνα, είτε με δράσεις σταθερές , όπως το Πρόγραμμα « Διδακτική Αλληλεγγύη », είτε με  μεμονωμένες , όπως η ανάδειξη και η καθαριότητα σημείων φυσικής και πολιτιστικής ομορφιάς .

Οι δυνατότητες του Γραφείου Εθελοντισμού είναι ανάλογες του αριθμού των εθελοντών του, ως εκ τούτου , προσδοκεί και δέχεται συνεχώς αιτήσεις από άτομα όλων των ηλικιών και ειδικοτήτων .

Γραφείο Εθελοντισμού ΚΟ.Δ.Ε.Π.

Πλ. Κοραή 1 (Ισόγειο)

Αίτηση Εθελοντή

Κατεβάστε τη φόρμα σε μορφή .pdf

Η Αίτηση Εθελοντή μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Εθελοντή

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Εθελοντή

Loading...

Συχνότητα συνεισφοράς:

Επιλέξτε κατηγορίες ενδιαφέροντος:

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην παρούσα αίτηση θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς σε δράσεις της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.). Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα καταχωρηθούν στην παρούσα αίτηση, υπόκεινται στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Διάβασα και συμφωνώ με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας.