Ο Ξενώνας αποτελείται από τέσσερα (4) δίκλινα δωμάτια με ψύξη και θέρμανση πλήρως εξοπλισμένα, στα οποία διαμένουν άτομα του ιδίου φύλου.

Μια κοινόχρηστη κουζίνα δίνει τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να προετοιμάζουν τα γεύματά τους, ενώ υπάρχει τραπεζαρία καθώς και καθιστικό με τηλεόραση για τις ώρες χαλάρωσης και ψυχαγωγίας.

Βασική προϋπόθεση για τη βραχεία φιλοξενία των συνοδών ασθενών στον Ξενώνα, αποτελεί η έλλειψη μόνιμης στέγης στην περιοχή της Αττικής καθώς και η αδυναμία να εξασφαλίσουν με δικά τους μέσα προσωρινή διαμονή.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για φιλοξενία αξιολογούνται και εγκρίνονται μετά από πρόταση του Προϊστάμενου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου «Μεταξά» σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΚΟ.Δ.Ε.Π, ενώ μέγιστο χρονικό διάστημα διαμονής ορίζονται οι δεκαπέντε (15) ημέρες με περιθώρια παράτασης, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου «Μεταξά».

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Ξενώνα οι φιλοξενούμενοι οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα, βασικούς κανόνες συμβίωσης και διαμονής για τους οποίους ενημερώνονται εγγράφως κατά την άφιξή τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εισαγωγή στο ξενώνα:

  • Αίτηση φιλοξενίας.
  • Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ότι ο φιλοξενούμενος δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα (δείκτες Ηπατίτιδας, HIV, δερματικά κ.τ.λ.).
  • Ψυχιατρική εξέταση από Δημόσιο Νοσοκομείο, που θα πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα που θα απέτρεπαν τη συμβίωση στο περιβάλλον του Ξενώνα.
  • Ακτινογραφία θώρακος και γενική αίματος.
  • Πιστοποιητικό απορίας ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της δυσχερούς οικονομικής του κατάστασης.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός απαιτείται επιπρόσθετα να προσκομίσει οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι διαμένει μόνιμα στη χώρα.