ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ                                                                                      
ΠΕΙΡΑΙΑΣ,  14/11/2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)

Α.Φ.Μ: 999299847, Δ.Ο.Υ: Α’ΠΕΙΡΑΙΑ

Ελ. Βενιζέλου &Ζωσιμάδων 11

Τ.K 185 31 Πειραιάς

Τηλ. 210 – 4101753-756

FAX. 210-4178595             

E – mail:   [email protected]

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 610/25-10-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π.

 

1.Υπεύθυνος Οικονομικών [Financial Manager]

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

53

2

ΝΤΕΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΦ

 

2.Διερμηνέας Φαρσί [Farsi Interpreter]

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

NAMI REZA

25

2

ZAFARI SAEID

ΕΦ

3.Διερμηνέας Γαλλικών και Αραβικών [French and Arabic Interpreter]

Δεν κατατέθηκε καμία αίτηση συμμετοχής.