ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Παροχή υπηρεσιών α) απολύμανσης και β) καθαριότητας (CPV: 90900000-6), για τα 30 διαμερίσματα & κατοικίες, τα οποία μισθώνει η ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο της παράτασης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά για την υλοποίηση της παράτασης του έργου ΕSTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στο Δήμο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076711, συνολικού  προϋπολογισμού έως 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τη μελέτη εδώ.