Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη εύρεση διαμερισμάτων /κατοικιών για την σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «ΕΣΤΙΑ ΙΙ: Σύστημα ενοικίασης καταλυμάτων για αιτούντες άσυλο στον Πειραιά», σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.