Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2019 και το πρόγραμμα των μαθημάτων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πρόγραμμα ΓΕΛ

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Πρόγραμμα ΕΠΑΛ