Συνοπτικός απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. με θητεία Οκτώβριος 2014 έως Σεπτέμβριος 2019 από την Πρόεδρο κα. Κυριακή Αγγ. Λαουλάκου, που έλαβε χώρα στην τελευταία συνεδρίασή του την 11 η Σεπτεμβρίου 2019.

«Σήμερα, σ’ αυτό το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της θητείας μας, νιώθω την ανάγκη, εκτός των καθιερωμένων, απλών αλλά ειλικρινών ευχαριστηρίων, ν’ αναφερθώ στην πενταετή προσπάθειά μας,
όσο γίνεται πιο συνοπτικά και ουσιαστικά.
Όπως γνωρίζουμε όλοι, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) έχει ως σκοπό τη μέριμνα για όλα τα κοινωνικά προβλήματα των δημοτών και κατοίκων Πειραιά.
Από την αρχή της θητείας μας τον Οκτώβριο του έτους 2014, η Διοίκηση, το προσωπικό της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και οι εθελοντές καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να ενισχύσουμε τις κοινωνικές δράσεις της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά, με στόχο την καλύτερη δυνατή στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της πόλης μας.
Σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, όλοι μαζί καταφέραμε με συστηματική δουλειά και τη στήριξη ιδιωτών και φορέων της πόλης μας, να συμπαρασταθούμε στους άπορους
συνανθρώπους μας, με πολλές και διαφορετικές δράσεις.
Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω επιγραμματικά κάποιες απ’ τις βασικές δομές και δράσεις της ΚΟ.Δ.Ε.Π., που υλοποιήσαμε κατά το χρονικό διάστημα της θητείας μας:
1. Πρόγραμμα διανομής τροφίμων: Καθόλη τη διάρκεια του έτους οι καταγεγραμμένοι ωφελούμενοι της ΚΟ.Δ.Ε.Π. παραλάμβαναν βασικά είδη διατροφής, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που είχαμε από τρόφιμα,
προερχόμενα από δωρεές από επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς του Δήμου Πειραιά και πολλούς ιδιώτες. Επιπλέον, αρκετές φορές ενισχύσαμε με τρόφιμα 5 Εκκλησίες του Δήμου Πειραιά, καθώς και το σωματείο  με την επωνυμία «Σώμα Εθελοντών Κοκκινιάς» για τη σίτιση των απόρων, που υποστηρίζουν.

2. Πρόγραμμα επισιτιστικής υποστήριξης, με τη χορηγία της Π.Α.Ε.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:
Ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του έτους 2015 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, προσφέροντας πακέτα βασικών ειδών διατροφής και ειδών πρώτης ανάγκης σε 160 οικογένειες με ανήλικα τέκνα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα και με μεγάλη προθυμία στο προφορικό αίτημά μου να προσφέρει αυτή τη χορηγία, για τους ωφελούμενους της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

3. Πρόγραμμα σίτισης οικογενειών, που χρήζουν άμεσης βοήθειας, με τη χορηγία της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» (Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς ΕλληνικούΕφοπλισμού):
Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του έτους 2017 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το Πρόγραμμα αφορά στη διανομή πακέτων με βασικά είδη διατροφής και προσωπικής υγιεινής σε μηνιαία βάση σε 108 οικογένειες με ανήλικα παιδιά, που υποστηρίζονται από την ΚΟ.Δ.Ε.Π. και πληρούν προκαθορισμένα από τη «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

4. Πρόγραμμα διανομής ειδών ένδυσης, υπόδησης και παιχνιδιών: διαμορφώσαμε τον 3 ο όροφο του κτιρίου, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π., σε χώρο που εκτίθενται ενδύματα, υποδήματα και παιχνίδια, τα
οποία έχουν περιέλθει στην ΚΟ.Δ.Ε.Π. από δωρεές και τα οποία διανέμονται στους ωφελούμενους της ΚΟ.Δ.Ε.Π. καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Διανέμονται ετησίως περίπου 13.000 τεμάχια από τα ανωτέρω είδη.

5. Χορήγηση διαφόρων ειδών. Για πρώτη φορά χορηγήθηκαν στους ωφελούμενους της ΚΟ.Δ.Ε.Π. αναγκαία για την καλύτερη διαβίωσή τους είδη, π.χ. θερμοπομποί, παπλώματα, σεντόνια, πετσέτες κλπ, κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων τους.

6. Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. από τον Δεκέμβριο του έτους 2014 συνδιοργάνωσε πέντε Bazaars βιβλίου φιλανθρωπικού χαρακτήρα «Ένα βιβλίο για καλό σκοπό» αρχικά με συνδιοργανωτή την εταιρεία «Ραδιοφωνικές Επιχειρήσεις ΒΗΜΑFM Α.Ε.» και στη συνέχεια με συνδιοργανωτή τον Όμιλο Μ.Μ.Ε. των Παραπολιτικών, με σκοπό τα έσοδα των εν λόγω εκδηλώσεων να διατεθούν προς τους ωφελούμενους της ΚΟ.Δ.Ε.Π. με την μορφή χρηματικών και/ή
υλικών παροχών, όπως ενδεικτικά χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και διατακτικών τροφίμων, παροχή γευμάτων κλπ., όπως κι έγινε, τα οποία θα αναφέρω πιο κάτω.

7. Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων: Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. χορήγησε χρηματικά βοηθήματα συνολικού ποσού 99.160,00 € σε οικογένειες και μοναχικούς, που υπέβαλαν σχετική αίτηση στην ΚΟ.Δ.Ε.Π., λόγω συνδρομής εξαιρετικών
περιστάσεων που, λόγω της ιδιαιτερότητας και της οξύτητας τους, παρέκκλιναν των συνήθων περιστάσεων και δικαιολογούσαν τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από την ΚΟ.Δ.Ε.Π. ή λόγω έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, ήτοι άμεσης βιοτικής ανάγκης, που οφειλόταν σε απρόβλεπτα και αιφνίδια περιστατικά και εξαιτίας της οποίας διακυβευόταν το στοιχειώδες επίπεδο διαβιώσεως, η συνδρομή των οποίων αποδεικνυόταν από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά και τις σχετικές βεβαιώσεις αναγκαιότητας οικονομικού βοηθήματος.

8. Χορήγηση διατακτικών τροφίμων: Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. διένειμε διατακτικές τροφίμων συνολικής αξίας 140.250,00 € σε ωφελούμενούς της και συγκεκριμένα σε 303 οικογένειες (αξίας 300,00 € για κάθε οικογένεια) και
σε 329 μοναχικούς (αξίας 150,00 € για κάθε μοναχικό άτομο).

9. Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. από τον Απρίλιο του 2015 διοργανώνει κάθε χρόνο γεύματα αγάπης κατά τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα για τους άστεγους, που βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά και τους φιλοξενούμενους στον Χώρο Φιλοξενίας Αστέγων Πειραιά.

10. Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. διατηρεί και λειτουργεί τον Χώρο Φιλοξενίας Αστέγων Πειραιά, όπου φιλοξενούνται άστεγοι συμπολίτες μας, στους οποίους παρέχεται στέγη, σίτιση, η οποία εξασφαλίζεται από δωρεές από διάφορους
φορείς π.χ. την Εκκλησία, αρτοποιεία, εστιατόρια, που έχουν έδρα στον Δήμο Πειραιά, τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, Μ.Κ.Ο. «Μπορούμε» κ.λ.π. και μία αξιοπρεπής διαβίωση, μέχρι να μπορέσουν να επανενταχθούν αυτοδύναμα στην κοινωνία, γιατί επιδίωξή μας δεν είναι η μονιμότητα της παραμονής τους στον χώρο φιλοξενίας αλλά η αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών, η ψυχοκοινωνική στήριξη, η κοινωνική επανένταξη και η επαγγελματική τους αποκατάσταση.

11. Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΙΘΑΚΗ (Μ.Κ.Ο.) » και τον διακριτικό τίτλο «Ithaca». Στο πλαίσιο του ως άνω μνημονίου, η εν λόγω εταιρείαπροσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της στην περιοχή του Δήμου Πειραιά, οι οποίες συνίστανται στο πλύσιμο και στέγνωμα ρούχων για την εξυπηρέτηση των αστέγων και απόρων, που βρίσκονται στον ΔήμοΠειραιά, μία φορά την εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα, και κατά τις ώρες 14.00 έως 18.00.

12. Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. υποστηρίζει τη λειτουργία του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας και Διανυκτέρευσης Συνοδών Νοσηλευομένων στο Νοσοκομείο Μεταξά, στόχος του οποίου είναι η παροχή στέγης σε συνοδούς νοσηλευομένων στο Νοσοκομείο Μεταξά, καθώς και σε μετανοσοκομειακούς πλήρως αυτοεξυπηρετούμενους ασθενείς, οι οποίοι δεν διαθέτουν μόνιμη στέγη στην Αττική ή οικονομική ευχέρεια για να εξασφαλίσουν την προσωρινή τους διαμονή.

13. Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. μέχρι σήμερα υλοποιεί το Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», το οποίο παρέχει σε ηλικιωμένους και Α.Μ.Ε.Α, ψυχοκοινωνική στήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, συνοδείες σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα κ.α.

14. Η ΚΟ.Δ.Ε.Π., ως Φορέας Διαχείρισης, υλοποίησε το έργο με τίτλο «Εστία και Εργασία», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που είχε ως στόχο την υποστήριξη αστέγων και απειλουμένων από έλλειψη στέγης, διαβιούντων σε ακατάλληλες συνθήκες και υπό καθεστώς φτώχειας  στον Δήμο Πειραιά: 1) με την άμεση μετάβαση τους σε μορφές αυτόνομης διαβίωσης μέσω της παροχής των υπηρεσιών στέγασης και 2) με την επανένταξη τους στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης.
Η υλοποίηση του ως άνω έργου ξεκίνησε το έτος 2016 παρέχοντας κάλυψη ενοικίου ή εναλλακτικά κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας συνολικά σε 62 ωφελούμενους και εργασία σε 16 εκ των ωφελούμενων του ως άνω Έργου σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και έληξε τον Φεβρουάριο τρέχοντος έτους 2019.

15. Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το Πρόγραμμα για την παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους
διεθνούς προστασίας στον Δήμο Πειραιά. Το Πρόγραμμα αυτό αρχικά είχε ξεκινήσει από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με συνεργάτη της την ΜΚΟ PR.A.K.S.I.S. κι ακολούθως αποφασίστηκε να συνεχιστεί από τον Δήμο Πειραιά με φορέα υλοποίησης την ΚΟ.Δ.Ε.Π.. Η υλοποίηση του Προγράμματος αυτού από την ΚΟ.Δ.Ε.Π. ξεκίνησε τον Ιούλιο του έτους 2018 και καλύπτεται αποκλειστικά από πόρους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

16. Κοινωνικό φαρμακείο: εξυπηρετεί καθόλη τη διάρκεια του χρόνου αυτούς, που δεν μπορούν να έχουν τα αναγκαία βασικά φάρμακα. Τα προσφερόμενα φάρμακα προέρχονται από δωρεές κυρίως ιδιωτών, καθώς και από προσφορές της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας “GIVMED Share medicine Share life”, με την οποία η ΚΟ.Δ.Ε.Π. έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας για την κάλυψη μέρους των φαρμακευτικών αναγκών ωφελούμενών της μέσω του δικτύου αξιοποίησης περισσευούμενων φαρμάκων, που υποστηρίζει η GIVMED.

17. Πρόγραμμα «Διδακτική Αλληλεγγύη»: εθελοντές καθηγητές (ανά σχολικό έτος ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 38) προσφέρουν φροντιστηριακά μαθήματα σε μαθητές της πόλης μας, που φοιτούν στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς και ξενόγλωσσα μαθήματα σε ενδιαφερόμενους κάθε ηλικίας, δημότες και κατοίκους Πειραιά, που πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Το Πρόγραμμα αυτό εξυπηρετεί κάθε σχολική χρονιά κατά μέσο όρο 150 ωφελούμενους. Κάθε χρόνο σημειώνει μεγάλα και ανοδικά ποσοστά επιτυχίας. Φέτος από τα 19 παιδιά της Γ’ Λυκείου, που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα, τα 17 πέρασαν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το
σημαντικό είναι ότι πέρασαν στις σχολές προτίμησής τους.

18. Πρόγραμμα συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας ωφελουμένων της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και των φιλοξενούμενων στον Χώρο Φιλοξενίας Αστέγων Πειραιά.

19. Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-14 ετών: παρέχει κάθε καλοκαίρι σε τρεις δεκαήμερες περιόδους δημιουργικές δραστηριότητες εντός και εκτός του χώρου του σχολείου, στις οποίες
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, καθώς και επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού και αναψυχής. Εξυπηρετεί ετησίως κατά μέσο όρο 400 παιδιά (χωρίς εισοδηματικά κριτήρια).

20. Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. έχει συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με τον Δήμο Πειραιά και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά (Ο.Π.Α.Ν.) για τη συγκρότηση της Αστικής Αρχής ΟΧΕ Πειραιά στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων για «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΧΕ) ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ)» στο πλαίσιο του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.

21. Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. έχει συνάψει μνημόνια συνεργασίας με διάφορους συλλόγους, φιλανθρωπικά σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες με σκοπό την εξομάλυνση και επίλυση κοινωνικών
προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και δημότες του Δήμου Πειραιά, την υλοποίηση κοινωνικών και/ή εκπαιδευτικών εθελοντικών δράσεων, έχει δε συνδράμει και στη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα σε
συνεργασία με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και με ομάδες εθελοντών.

22. Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. από το 2014 έχει διοργανώσει διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2018 διοργανώσαμε για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019 εκδήλωση για τη
συλλογή σχολικών ειδών για τους μαθητές του προγράμματος «Διδακτική Αλληλεγγύη» και για τα παιδιά ωφελούμενων οικογενειών της ΚΟ.ΔΕ.Π. και, μετά την επιτυχία που σημείωσε, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε την ίδια εκδήλωση και για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, η οποία θα λάβει χώρα στις 14 Σεπτεμβρίου.
Επίσης, για πρώτη φορά διοργανώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 εκδήλωση για τη συλλογή παιχνιδιών και βιβλίων για παιδιά και εφήβους οικονομικά αδυνάτων οικογενειών – ωφελούμενων της ΚΟ.Δ.Ε.Π., σε συνεργασία με την Ελληνογαλλική Σχολή «Jeanne D’ Arc».
Ακόμα, συνδιοργανώσαμε με την Ομάδα Εθελοντισμού Alex πολλές φορές κατά τη διάρκεια της θητείας μας την εθελοντική δράση «Βοηθώντας τους άστεγους στον Πειραιά», με σκοπό τη συγκέντρωση βασικών ειδών διατροφής, ειδών υγιεινής, ειδών ένδυσης και φαρμάκων για τους άστεγους του Δήμου Πειραιά.
Επιπλέον, θα ήθελα ν’ αναφέρω ότι για πρώτη φορά τον Μάιο του 2018 διοργανώσαμε εκδήλωση για τη βράβευση των εθελοντών καθηγητών του Προγράμματος «Διδακτική Αλληλεγγύη», καθώς επίσης και για την παρουσίαση των δράσεων του ως άνω Προγράμματος και του εκπαιδευτικού του σχεδιασμού για το σχολικό έτος 2018 – 2019, η οποία έλαβε χώρα στην Ιωνίδειο Σχολή και κατά τη διάρκειά της σε κάθε εθελοντή καθηγητή προσφέρθηκε, ως συμβολική επιβράβευση από την ΚΟ.Δ.Ε.Π., ένα πολυμηχάνημα.

Φυσικά, τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς κι όλες οι άλλες δράσεις, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της θητείας μας, αναγράφονται λεπτομερώς στα Πεπραγμένα κάθε έτους, που, σύμφωνα με τον νόμο, υποβάλαμε κάθε χρόνο
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ελπίζω κι εύχομαι η προσπάθεια, που ξεκινήσαμε πριν από πέντε χρόνια στην ΚΟ.Δ.Ε.Π., να συνεχιστεί με επιμονή, διάθεση προσφοράς και σεβασμό στους συμπολίτες μας, που έχουν ανάγκη στήριξης. Είναι σημαντικό να
εξυπηρετούνται αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη, κάτι που, κατά τη διάρκεια της δικής μας θητείας, τηρήσαμε απαρέγκλιτα.
Τέλος, θα ήθελα ν’ αναφερθώ στην οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Όταν αναλάβαμε τη διαχείριση της ΚΟ.Δ.Ε.Π., είχε επιβληθεί στην επιχείρηση από τη Δ.Ο.Υ. πρόστιμο συνολικού ποσού 125.171,66 ευρώ,
εξαιτίας εικονικών, όπως τα χαρακτηρίζει η φορολογική Αρχή, τιμολογίων, προηγούμενης οικονομικής χρήσης (έτος 2006) και φυσικά κατά τη θητεία προηγούμενης Διοίκησης. Να σημειώσω ότι για το βάσιμο ή μη του ανωτέρω χαρακτηρισμού βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία στα Δικαστήρια. Το πρόστιμο αυτό, το οποίο, κατόπιν σχετικών ρυθμίσεων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μειώθηκε στο ποσό των 116.373,08 ευρώ, καθώς και οφειλές των Νομικών Προσώπων, απ’ τη συγχώνευση των οποίων προήλθε η ΚΟ.Δ.Ε.Π., συνολικού ύψους 223.019,08 ευρώ (= 116.373,08 ευρώ + 81.139,27 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 25.506,73 ευρώ) έχουν εξοφληθεί και σήμερα η
ΚΟ.Δ.Ε.Π. είναι μία υγιής επιχείρηση χωρίς οφειλές είτε στο Δημόσιο (Δ.Ο.Υ, ΕΦΚΑ κλπ) είτε σε ιδιώτες. Επιπλέον, κατά το χρονικό διάστημα της θητείας μας κάναμε περικοπές στα λειτουργικά έξοδα της ΚΟ.Δ.Ε.Π.,
απορροφώντας κάθε χρόνο μικρότερο ποσό απ’ την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου, ενώ αντιθέτως αυξήσαμε τις δαπάνες, που αφορούν στην υλοποίηση του σκοπού μας, π.χ. οικονομικά βοηθήματα, διατακτικές, εξαντλώντας τα χρήματα, που είχαμε αποκομίσει από τις διάφορες δράσεις μας και από δωρεές.

Είμαι ικανοποιημένη απ’ το έργο μας, κυρίως γιατί ασκήσαμε τις διοικητικές αρμοδιότητες που μας ανατέθηκαν, σύμφωνα με το κοινό περί δικαίου αίσθημα και τα χρηστά ήθη, όπως περίτρανα επιβεβαιώνεται και από την
έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της ΚΟ.Δ.Ε.Π. για τις χρήσεις 2015, 2016, 2017 και 2018, που διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών
Ελεγκτών» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.», το κείμενο της οποίας σας γνωστοποίησα νωρίτερα προς ενημέρωσή σας.
Ευχαριστώ ειλικρινά τα μέλη του Δ.Σ., τους υπαλλήλους της ΚΟ.Δ.Ε.Π., τη νομική σύμβουλο της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και τους εθελοντές, γιατί όλα αυτά που αναφέρθηκαν ανωτέρω δε θα είχαν γίνει αν δεν λειτουργούσαμε όλοι μαζί ως ομάδα για το κοινό καλό. Θα ήταν δίκαιο αν αναφερόμουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τους άμεσους συνεργάτες μου, οι οποίοι πολλές φορές προσέφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς να υπολογίζουν χρόνο και κούραση, όμως για ευνόητους λόγους δε θα το κάνω.
Καλή συνέχεια σ’ όλους!».