Ιωάννης Γ. Βοϊδονικόλας

Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης έχει αποτελέσει μία ανάσα ανθρωπιάς, αισιοδοξίας και ελπίδας σε συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν πληγεί και προσπαθούν να ορθοποδήσουν.

Προσωπικός μου στόχος, του Διοικητικού Συμβουλίου, των εργαζομένων είναι η  κοινωνική και οικονομική στήριξη δημοτών και κατοίκων του Δήμου μας, οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη. Γι’αυτό θα εργαστούμε σκληρά, προκειμένου να υπάρξει αύξηση των επισιτιστικών προγραμμάτων, αλλά και των προσφερόμενων ειδών, προκειμένου να καλύπτουμε περισσότερες ανάγκες, περισσότερων οικογενειών και μοναχικών ατόμων.

Σας καλώ να στηρίξετε τις δράσεις μας στο μέτρο και με τα μέσα που μπορείτε. Όλοιμαζί με απόλυτη διαφάνεια να δημιουργήσουμε μία μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα αλληλεγγύης και στήριξης. Γιατί μπορεί τα δύσκολα να πέρασαν, όμως ακόμα ζούμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο Πειραιά μας. Και είναι υποχρέωσή και ευθύνη όλων μας η πόλη να σταθεί όρθια ξανά. Αυτή είναι και η προσωπική μου δέσμευση.

Ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π.
Ιωάννης Γ. Βοϊδονικόλας