ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
Ε
ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                            ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22/7/2019

(ΚΟ.Δ.Ε.Π.)
         

Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 11                                    

Τ. Κ . 185 31 Πειραιάς                    

Τηλ  : 210-4101753 – 756

FAX : 210- 4178595                           

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΩΝ
(3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒ
AΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤ. 412/21-06-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π.

 

 

1. Υπεύθυνος Προμηθειών [Supply/Procurements Manager]

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

55

ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ

2

ΑΤΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

43

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

 

2. Συντονιστής Ομάδας Υπηρεσιών [Services Team Coordinator]

 

A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

71

ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ

2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

54

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ