Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π) με μεγάλη επιτυχία υλοποιεί και το έτος 2020, το πρόγραμμα με τίτλο: «ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στον Πειραιά», σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, μια συνεργασία που ξεκίνησε από τον Μάιο του 2018. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG HOME).

Στα πλαίσια του προγράμματος, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π) συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) και αναλαμβάνει τη δέσμευση για τη λειτουργία 280 θέσεων υποδοχής για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που παραπέμπονται από την Υ.Α. για τη στέγαση, μέσω της σύμβασης μίσθωσης διαμερισμάτων στην πόλη του Πειραιά. Ταυτόχρονα, παρέχει ολοκληρωμένη βοήθεια (συμπεριλαμβανομένης της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ωφελούμενων, της παροχής διερμηνείας, μεταφοράς και παραπομπών / συνοδειών σε φορείς για ιατρική και νομική υποστήριξη).

ΚΟΔΕΠ
UNHCR
eu