Ο Πρόεδρος Ιωάννης Βοϊδονικόλας και το Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. επισκέφθηκαν σήμερα το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά και δώρισαν ένα αναπηρικό καροτσάκι.
Δεσμεύθηκαν ότι θα είναι αρωγοί σε κάθε προσπάθεια προώθησης των δικαιωμάτων και της ευημερίας μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.