Η εθελοντική ομάδα της Λεόντειου Σχολής στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά και στην Κοινωνική Βιβλιοθήκη της ΚΟΔΕΠ

Στα πλαίσια του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας της εθελοντικής ομάδας της Λεόντειου Σχολής στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά καθώς και…

Περισσότερα

Ανάθεση υπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης προπληρωμένων καρτών με σκοπό την οικονομική ενίσχυση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του δήμου Πειραιά για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης

Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την Ανάθεση Υπηρεσιών Έκδοσης και Διαχείρισης έως πεντακοσίων (500) Προπληρωμένων Καρτών, με σκοπό…

Περισσότερα

Προμήθεια διάφανων αυτοκόλλητων τοίχου με λογότυπα της πράξης

Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Διάφανων Αυτοκόλλητων τοίχου με Λογότυπα της Πράξης με CPV: 22462000-6, συνολικού…

Περισσότερα