Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προσέλκυση & την Επιλογή Ωφελουμένων στο Πλαίσιο Υλοποίησης Παρέμβασης Κοινωνικής Καινοτομίας του προγράμματος «Δίκτυο πρόληψης και άμεσης κοινωνικής παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με κωδικό ΟΠΣ 5060900, μέσω της Διανομής Προπληρωμένων Καρτών με Σκοπό την Οικονομική Ενίσχυση Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Πειραιά για την Προμήθεια Ειδών Πρώτης Ανάγκης

You are here:
Go to Top