«ΚΟ.Δ.Ε.Π. – Βοήθεια» η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή για άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η καινοτόμα ηλεκτρονική εφαρμογή «ΚΟ.Δ.Ε.Π. – Βοήθεια» θα διατεθεί δωρεάν σε ωφελούμενους της ΚΟ.Δ.Ε.Π. με σκοπό να χρησιμοποιηθεί πιλοτικά σε είκοσι (20) περιπτώσεις, προκειμένου να…

Περισσότερα