Δωρεές στην ΚΟ.Δ.Ε.Π. από “Παπουτσάνης” & “Γιώτης”

Ακόμα δυο χρήσιμες δωρεές προστίθενται στη συλλογική προσπάθεια της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρίες Παπουτσάνης και Γιώτης προχώρησαν σε δωρεές ειδών προσωπικής…

Περισσότερα