Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Ανάθεση Προμήθειας «Στρώματα Κρεβατιού» [CPV:39143112-4 ]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Στρώματα Κρεβατιού»  [CPV:39143112-4 ] Προϋπολογισμού έως 8.400.00 € πλέον ΦΠΑ 24% , στο πλαίσιο των δαπανών της Δράσης «Επιχορήγηση…

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Ανάθεση Προμήθειας «Πλαστικά Πλέγματα Μπαλκονιού και Δεματικά Πρόσδεσης Πλέγματος» [CPV: 19520000-7]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Πλαστικά Πλέγματα μπαλκονιού και δεματικά πρόσδεσης πλέγματος »  [CPV: 19520000-7] Προϋπολογισμού έως 451,20 € πλέον ΦΠΑ 24% , στο πλαίσιο…

Περισσότερα

Δωρεά της ΜΕΓΑ Α.Ε. στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά παρέλαβε την Τετάρτη 2 Ιουνίου τη δωρεά της ελληνικής εταιρίας ΜΕΓΑ Α.Ε. η οποία περιελάμβανε είδη προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, για…

Περισσότερα