Η κοινωνική δράση της ΚΟ.Δ.Ε.Π. κατά την περίοδο του Άγιου Πάσχα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά κατά την περίοδο του Πάσχα εντατικοποίησε ακόμα περισσότερο την πολύπλευρη κοινωνική της δράση, προκειμένου βιώσουν τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα…

Περισσότερα