Συνοπτικός Διαγωνισμός: «Υπηρεσίες υποστήριξης υποδομών και εργαλείων αποθετηρίου υλικών αγαθών με στόχο την στοχευμένη και ορθή διαχείριση των πόρων» (με CPV:79400000-8) συνολικής εκτιμώμενης αξίας έως 30.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ 24%

You are here:
Go to Top