Συνοπτικός Διαγωνισμός «Δημιουργία ικανοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πειραιά και των λοιπών Φορέων» (με CPV 79632000-3), συνολικής εκτιμώμενης αξίας έως 40.000,00 €, άνευ ΦΠΑ

You are here:
Go to Top