ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΣΤΙΑ ΙΙ: σύστημα ενοικίασης καταλυμάτων για αιτούντες άσυλο στον Πειραιά» ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 17/13-01-2020 ΤΗΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π

You are here:
Go to Top