Μέχρι τον Απρίλιο συνεχίζεται σε συνεργασία με τους δήμους του ΕΔΔΥΠΠΥ και νοσοκομεία μέλη του ΕΔΝΥΠΥ το πρόγραμμα του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής αποκλειστικά για ανασφάλιστους και ανέργους...
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Καλεί εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαριότητας να εκδηλώσουν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ενδιαφέρον συνοδευμένο από τεχνική – οικονομική προσφορά...