Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο χώρο φιλοξενίας αστέγων Πειραιά, ο οποίος βρίσκεται στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση αριθμός 19, λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο και εξυπηρετεί δημότες και κατοίκους του Δήμου Πειραιά, που δεν διαθέτουν στέγη.

Η δυναμικότητα του Χώρου Φιλοξενίας Αστέγων είναι 40 ωφελούμενοι ημερησίως και προσφέρεται στέγαση σε άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών και σε ανήλικα παιδιά, εφόσον συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα.

Η διάρκεια διαμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες και δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 6 μηνών συνολικά.

Πέραν της στέγασης στο Χώρο Φιλοξενίας Αστέγων παρέχονται στους ωφελούμενους και οι κάτωθι υπηρεσίες:

 Ντουζιέρες ανδρών/ γυναικών.
 Κλινοσκεπάσματα.
 Πλυντήριο.
 Στεγνωτήριο.
 Κοινός χώρος συναναστροφής.
 Είδη ατομικής υγιεινής.
 Σίτιση: ανάλογα με τις υφιστάμενες οικονομικές χορηγίες ή προσφορές.
 Εποπτεία τήρησης Κανόνων Λειτουργίας και Συμπεριφοράς ωφελουμένων.

Συμπληρωματικά δύναται να παρέχονται υπηρεσίες σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, των Γιατρών του Κόσμου ή άλλων εθελοντικών οργανώσεων και συνεργαζομένων με την ΚΟ.Δ.Ε.Π. αρμόδιων φορέων και προσώπων, όπως:
 Ψυχολογική υποστήριξη.
 Συμμετοχή σε συνεδρίες με κοινωνικό λειτουργό.
 Προτροπή για συμμετοχή σε συναφείς ημερίδες/ δράσεις / σεμινάρια.
 Προτροπή για συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις του Δήμου
 Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης.
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται η αποδοχή των όρων του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.
 Δήλωση σε ποιες εθελοντικές δράσεις επιθυμεί να συμμετάσχει ο φιλοξενούμενος.