Ο Δήμος Πειραιά  σε συνεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.),  προχωρά στην υλοποίηση του έργου  «Εστία & Εργασία ΙΙΙ», στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση & Εργασία για τους Αστέγους»,  με στόχο την υποστήριξη των αστέγων που διαβιούν υπό δύσκολες συνθήκες,  προσφέροντάς τους μια σειρά κοινωνικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εστία & Εργασία ΙΙΙ» θα ενταχθούν 20 νοικοκυριά με σύνολο 38 ωφελούμενους, που έχουν ήδη καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου, ως άστεγοι που  είτε διαβιούν στον δρόμο είτε  σε ακατάλληλα καταλύματα είτε φιλοξενούνται σε ξενώνες γυναικών και αστέγων  και έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους.

Στο σύνολο των ωφελουμένων περιλαμβάνονται πυρηνικές και μονογονεϊκές οικογένειες. Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελούμενων, θα ενταχθεί το 20% κατ’ ελάχιστον στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης ενηλίκων ωφελούμενων ικανών για εργασία, με σκοπό την ένταξή τους τόσο στην εργασία όσο και στον κοινωνικό ιστό, καθώς και παροχή υπηρεσιών κατάρτισης στο 10% των ωφελούμενων.

Ειδικοί στόχοι του σχεδίου αποτελούν:

  • Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και η επιδότηση ενοικίου, η διάθεση οικοσκευής, η κάλυψη δαπανών ΔΕΚΟ, καθώς και δράσεων κατάρτισης των ωφελούμενων.
  • Η κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.
  • Η ανάπτυξη συνεργειών με συναρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες του δικαιούχου και άλλων δημοσίων φορέων.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, ανέφερε σε δήλωσή του:

«Στόχος μας με το πρόγραμμα «Εστία και Εργασία ΙΙΙ», είναι να στηρίξουμε έμπρακτα τους συνανθρώπους μας που έχουν μεγάλη ανάγκη, εξασφαλίζοντας για κάποιους από αυτούς κατοικία, αλλά  και τη δυνατότητα, όπου είναι εφικτό, να βρουν εργασία και να επανενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο, προκειμένου να έχουν αξιοπρεπή διαβίωση. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιούμε για να προσφέρουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τις κοινωνικές μας υπηρεσίες, έτσι ώστε να είμαστε δίπλα σε όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και χρειάζονται τη βοήθειά μας».

 

Ο Πρόεδρος της  ΚΟ.Δ.Ε.Π.  κ. Γιάννης Βοϊδονικόλας, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά προχωράει σε μια ακόμη από κοινού κοινωνική δράση, ειδικά στοχευμένη στην ευάλωτη ομάδα των αστέγων, προσφέροντάς τους ασφαλή κατοικία, συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς και εργασιακή ένταξη και κατάρτιση. Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. ενισχύει πάντα το πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης στον Πειραιά, υποστηρίζοντας και ενδυναμώνοντας την ευπαθή ομάδα των ατόμων επαπειλούμενης διαβίωσης».

Σχετικά με το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα  «Εστία & Εργασία ΙΙΙ»  έχει διάρκεια  24 μήνες και στοχεύει στην μετάβαση από το μοντέλο διαχείρισης της απώλειας στέγης από τις δομές επείγουσας στέγασης μέσα από ξενώνες φιλοξενίας αστέγων, σε επιλογές αποτελεσματικότερες και βιώσιμες όπως είναι η ενοικίαση κατοικίας. Επιπλέον, περιλαμβάνει την επανένταξη των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας προϋποθέσεις αποτελεσματικής κοινωνικής ένταξης, ενδυνάμωσης και ανεξαρτητοποίησης των συμμετεχόντων, καθώς και δράσεις κατάρτισης αυτών.

Υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματα «Στέγαση & Εργασία για τους Αστέγους»   ως συνέχιση των δράσεων στέγασης και κοινωνικής φροντίδας για τους αστέγους, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

Δικαιούχος είναι ο Δήμος Πειραιά και Φορέας Διαχείρισης η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση  Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.).