Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε ειδική συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) κυρίου Ιωάννη Βοϊδονικόλα  με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κυρία Σοφία Βούλτεψη. Στη συνάντηση έγινε καταρχήν  ενημέρωση εκ μέρους του Προέδρου της ΚΟΔΕΠ για το τρέχον πρόγραμμα. Ανταλλάχτηκαν απόψεις και  διατυπώθηκαν  οι προβληματισμοί των δύο μερών, αναφορικά με το σχεδιασμό  βιώσιμων λύσεων κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των αναγνωρισμένων αιτούντων άσυλο και διαπιστώθηκε σύγκληση απόψεων και διάθεση στενότερης συνεργασίας.

Ο κύριος Βοϊδονικόλας με τη συνδρομή της ομάδας συνεργατών των, παρουσίασε και κατέθεσε τρείς ολοκληρωμένες ειδικές μελέτες αναφορικά  τόσο με την ενδυνάμωση των γυναικών και εφήβων κοριτσιών – οι οποίες και αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα αιτούντων άσυλο – αλλά και σε σχέση με την διακίνηση (trafficking) και την ενδο-οικογενειακή και σεξουαλική βία. Στη συνάντηση εργασίας συζητήθηκαν επιπροσθέτως θέματα που αφορούν τόσο σε δράσεις  του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για τα συγκεκριμένα ζητήματα, ενώ υπήρχε και ενημέρωση της κυρίας Υπουργού επί των βασικών αξόνων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027.

Επιπρόσθετα διερευνήθηκε η δυνατότητα συνδρομής της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης και του Δήμου Πειραιά στο σχεδιασμό και εφαρμογή ειδικών πιλοτικών σχεδίων κοινωνικής και εργασιακής ένταξης, καθώς και ο καθορισμός μία κοινής ατζέντας παρεμβάσεων σε συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς, όπως ο Διεθνής  Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και με τη συμμετοχή λοιπών φορέων σε ένα συνεργατικό σχήμα εφαρμογής των νέων δράσεων προς σχεδιασμό.

Κοινό συμπέρασμα αποτέλεσε η διαπίστωση της επισφαλούς κατάστασης των γυναικών αναγνωρισμένων αιτούντων άσυλο και η ανάγκη παρεμβάσεων  προς όφελος της Πειραϊκής Κοινωνίας, δεδομένου ότι ο Δήμος Πειραιά είναι όχι μόνο  ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης γεγονός που προσδίδει μια ξεχωριστή δυναμική στις από κοινού παρεμβάσεις μέσω προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και που μπορεί  να αποτελέσει έναν δυναμικό «πιλότο», με ανάπτυξη τεχνογνωσίας που θα συμβάλει αποφασιστικά στην ουσιώδη και αποτελεσματική  εφαρμογή ευρύτερων δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης.

Σημειώνεται πως ο Πρόεδρος της ΚΟΔΕΠ κύριος Βοϊδονικόλας δήλωσε ότι «Η συνεχής συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης αποτελεί για τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, αλλά και εμένα προσωπικά, μία ουσιαστική και σημαντική σχέση στρατηγικής σημασίας, με στόχο πάντα την αποτελεσματική υλοποίηση των υφιστάμενων δράσεων και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό νέων πιλοτικών δράσεων, μέσω της καθοριστικής συμβολής της ΚΟ.Δ.Ε.Π.».

Η κυρία Βούλτεψη ανέφερε σχετικά ότι «Ο Δήμος Πειραιά και η ΚΟ.Δ.Ε.Π. αποτελούν βασικούς συνεργατικούς φορείς στην υλοποίηση και εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων ένταξης, με έμφαση στις γυναίκες και έφηβες κοπέλες».