ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την Παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών (CPV: 66510000-8), για τα 30
διαμερίσματα & κατοικίες, τα οποία μισθώνει η ΚΟ.Δ.Ε.Π.
στο πλαίσιο της παράτασης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά για την παράτασης της
υλοποίησης του έργου ΕSTIA 2021:Στεγαστικό πρόγραμμα για
αιτούντες διεθνή προστασία στο Δήμο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5076711 συνολικού προϋπολογισμού έως 3.000,00 € (συνολικό κόστος)

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τη μελέτη εδώ.