Εστία Εργασία

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “ΕΣΤΙΑ και ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ” ανακοινώνει την ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια Διαφόρων Ειδών Επίπλωσης και Εξοπλισμού. CPV: 39150000-8, Ειδών Κλωστοϋφαντουργίας Οικιακής Χρήσης CPV: 39510000-0, Ηλεκτρικών Οικιακών συσκευών CPV: 39710000-2, Ειδών Μπάνιου και Κουζίνας CPV: 44410000-7 και συνολικού προϋπολογισμού 13.548,39 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 16.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.