Το Πρόγραμμα Διδακτικής Αλληλεγγύης απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέροντας τους τη
δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης φροντιστηριακών μαθημάτων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης
ξενόγλωσσων μαθημάτων, για ενδιαφερόμενους κάθε ηλικίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν περιορίζονται στα μαθήματα, υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας των μαθητών και των οικογενειών τους με πλήθος ειδικευμένων
επαγγελματιών που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος των αναγκών τους. Πιο συγκεκριμένα, πέραν των καθηγητών, στο δυναμικό του Προγράμματος εντάσσονται ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές, παιδοψυχολόγοι, ψυχολόγοι, οικογενειακοί σύμβουλοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Παράλληλα, λειτουργούν τμήματα και τους θερινούς μήνες για την προετοιμασία των μαθητών που θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Το Πρόγραμμα Διδακτικής Αλληλεγγύης λειτουργεί τρία χρόνια, έχοντας σημειώσει εξαιρετικές επιδόσεις στο χώρο της
εκπαίδευσης. Κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013 το 75% των μαθητών της Γ’ λυκείου πέρασε σε σχολές της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 οι αντίστοιχες επιτυχίες των μαθητών του προγράμματος ανήλθαν στο 87%. Το τρέχον σχολικό έτος, στο φροντιστήριο απασχολούνται 43 καθηγητές και εξυπηρετούνται πάνω από 200 μαθητές σε 31 τμήματα Μέσης Εκπαίδευσης και 10 τμήματα ξένων γλωσσών.

Η ένταξη των ωφελουμένων στο Πρόγραμμα γίνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:

 Κατατίθεται από τους κηδεμόνες των μαθητών αίτηση και μια σειρά δικαιολογητικών στο Γραφείο Αγάπης & Εθελοντισμού

 Γίνεται καταχώρηση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών στη συνέχεια

 Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων.

Η παραμονή των μαθητών στο Πρόγραμμα κρίνεται βάσει τηρήσεως κανονισμού, ο οποίος διασφαλίζει την ποιότητα του.

Δικαιολογητικά εισαγωγής στο πρόγραμμα (για το προσεχές σχ. έτος)

 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του κηδεμόνα.

 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την Αστυνομία ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή λογαριασμό ΔΕΚΟ.

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 Σε περίπτωση ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών, προσκόμιση γνωμάτευσης από φορέα πιστοποίησης.

 Προσκόμιση του τελευταίου ελέγχου προόδου της προηγούμενης σχολικής περιόδου.

 Εκκαθαριστικό της εφορίας Οικονομικού έτους 2015 και για τους μη υπόχρεους Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την ΔΟΥ.

 Εκτυπωμένη δήλωση εισοδήματος Ε1 οικονομικού έτους 2015.

Εισοδηματικά Κριτήρια:

Οικογένεια με αριθμό μελών – Εισόδημα χαμηλότερο από

2 άτομα – 10.000 ευρώ

3 άτομα – 14.000 ευρώ

4 άτομα – 15.000 ευρώ

5 άτομα – 20.000 ευρώ

6 άτομα και άνω – 30.000 ευρώ

Τμήματα Μέσης Εκπαίδευσης:

 Α΄ Γυμνασίου (Αρχαία, Αρχαία από μετάφραση, Μαθηματικά, Έκθεση)

 Β΄ Γυμνασίου (Αρχαία, Αρχαία από μετάφραση, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Έκθεση)

 Γ΄ Γυμνασίου (Αρχαία, Αρχαία από μετάφραση, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Έκθεση)

 Α΄ Λυκείου (Αρχαία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, Έκθεση)

 Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας (Αρχαία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, Έκθεση)

 Β΄ Λυκείου Κύκλος Ανθρωπιστικών Επιστημών ( Αρχαία, Βασικές Αρχές Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών)

 Β΄ Λυκείου Κύκλος Θετικών Επιστήμων (Μαθηματικά, Φυσική)

 Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας ( Έκθεση, Μαθηματικά, Βιολογία, Ιστορία)

 Γ΄ Λυκείου Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (Αρχαία, Λατινικά, Ιστορία,)

 Γ΄ Λυκείου Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία)

 Γ΄ Λυκείου Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής (Μαθηματικά, , ΑΟΘ, ΑΕΠΠ)

Τμήματα Ξένων Γλωσσών (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των καθηγητών):

 Αγγλικά

 Γαλλικά

 Ιταλικά

 Ισπανικά

Λοιπές Παροχές:

 Συμβουλευτική Γονέων & Κηδεμόνων

 Ενημερώσεις Γονέων & Κηδεμόνων

 Σεμινάρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 Συμπλήρωση Μηχανογραφικών Δελτίων

 Επιμορφωτικά Σεμινάρια Καθηγητών

 Διανομή Δωρεάν Εκπαιδευτικού Υλικού

Ημερομηνίες Εγγραφών:

15/6 έως 26/6 και 24/8 έως 11/9

Επικοινωνία:

Γραφείο Αγάπης & Εθελοντισμού,

Πλ. Κοραή 1.

Τηλέφωνα 21041300 46 & 21320226 60