Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “ΕΣΤΙΑ και ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙΙ” ανακοινώνει την πρόθεση σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΕΝΟΣ (1) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ CPV: 80500000-9 προμήθεια με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των εργασιακών προσόντων του δίνοντας έμφαση στις ενεργητικές μορφές προώθησης της απασχόλησης στο πλαίσιο των δαπανών κατάρτισης του Σχεδίου με τίτλο «Εστία & Εργασία ΙIΙ» με κωδικό. ΣΕ-19 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και συνολικού προϋπολογισμού 322,58 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.