Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900, ΕΠ «Αττική 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, αναγνωρίζοντας την τεράστια πλέον ανάγκη υποστήριξης των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων-οικογενειών του Δήμου μας, οι οποίες πλήττονται σκληρά από την συνεχιζόμενη οικονομική δυσχέρεια και εν όψει του εορτασμού του Πάσχα, προσφέρει σε πολύτεκνες, τρίτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες του Δήμου μας, τα απαραίτητα τρόφιμα και αγαθά για το Πασχαλινό τους τραπέζι. Γι’ αυτό τον λόγο,

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Τους κατοίκους ή/και δημότες του Δήμου Πειραιά, που ανήκουν στις ανωτέρω αναφερόμενες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (πολύτεκνες/τρίτεκνες/μονογονεϊκές οικογένειες) να καταθέσουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παροχή επισιτιστικών ειδών για το Πασχαλινό τους τραπέζι.

Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ.