3 Δεκεμβρίου η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Η παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ θεσπίστηκε με σκοπό τη διάδοση και κατανόηση θεμάτων αναπηρίας, καθώς και την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία, επιδιώκοντας την αύξηση του βαθμού ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά τιμά καθημερινά τον σκοπό της Παγκόσμιας Ημέρας ΑμεΑ στην πράξη, αντιμετωπίζοντάς τα με αλληλεγγύη και ισότητα, κάτι που επιβεβαιώνεται περίτρανα από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μόνιμων εργαζομένων της, είναι άτομα με ανάγκες!

 

Η ΚΟΔΕΠ είναι φιλική στην πρόσβαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-12-2013, η έννοια της εξασφάλισης προσβασιμότητας σε Α.μ.E.Α. (Άτομα με Ειδικές Ανάγκες) ορίζεται ως τμήμα της αρχής της προώθησης των μη διακρίσεων.

Στην ΚΟΔΕΠ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε όλες οι υπηρεσίες και οι υποδομές να είναι προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι σε ένα περιβάλλον χωρίς εμπόδια για τα άτομα με αναπηρίες.

 

Ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. κ. Ιωάννης Βοϊδονικόλας δήλωσε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία:

«Στον Πειραιά κανένα άτομο με αναπηρία δεν είναι μόνο!

Ο Πειραιάς αποτελεί παραδοσιακά την πόλη της ανθρωπιάς, του φιλότιμου και της αλληλεγγύης, όχι στα λόγια αλλά στα έργα!

Το ίδιο συμβαίνει και με τα άτομα με αναπηρία.

Τρανή απόδειξη το γεγονός ότι στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, η πλειοψηφία των μόνιμων υπαλλήλων είναι άτομα με ανάγκες.

Η δική μας παρουσία ως ΚΟ.Δ.Ε.Π. και ως Δημοτικής Αρχής, διασφαλίζει ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο τις προσπάθειες και τις δράσεις υπέρ των δικαιωμάτων τους, διασφαλίζοντας μια πόλη, πολύ πιο φιλική και φιλόξενη για τα άτομα με αναπηρία».