A N Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΛΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΙΜΑ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΑΠΟ ΩΡΑ 9:00 π.μ ΕΩΣ 13:00 μ.μ. ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ν.ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ (Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ)