Με την πλατφόρμα accessiblepiraeus.gr, το Social Innovation Piraeus, πραγματοποιεί το όραμά του για μια κοινωνία ίση προς όλους, συγκεντρώνοντας όλα τα σημεία του Πειραιά που είναι προσβάσιμα για ΑμεΑ και κάνοντας τα, άμεσα και εύκολα διαθέσιμα για το κοινό.

Για την διευκόλυνση των επισκεπτών της ιστοσελίδας, τα σημεία έχουν χωριστεί ανά κατηγορία εγκαταστάσεων (πολιτισμός, αθλητισμός, υγεία κ.α.) και ανά περιοχή (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ δημοτικό διαμέρισμα), ενώ σε κάθε εγκατάσταση, παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται, η ακριβής τοποθεσία, καθώς και χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας.

Επιπλέον, στο χάρτη που διαθέτει η πλατφόρμα, ο χρήστης μπορεί απλά και διαδραστικά να ενημερωθεί για τα ακριβή σημεία στον Πειραιά που βρίσκεται η κάθε εγκατάσταση.

Επίσης, κάνοντας εγγραφή στην πλατφόρμα, μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωσή της, υποβάλλοντας νέα σημεία και αξιολογώντας τα ήδη υπάρχοντα, ανάλογα με το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και για κινητά τηλέφωνα (για Android στο Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comitech.accessiblepiraeus και για iOS στο App Store με την ονομασία “Accessible Piraeus”).