Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά  (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) κ. Ιωάννης Βοϊδονικόλας επισκέφτηκε τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Κατσαφάδο Κωνσταντίνο στα πλαίσια προγραμματισμένης συνάντησης εργασίας.
Ο κ. Βοϊδονικόλας παρουσίασε αναλυτικά στον κ. Κατσαφάδο τον απολογισμό του 1ου έτους θητείας του στην ΚΟ.Δ.Ε.Π., καθώς και τα ενεργά προγράμματα και δράσεις που υλοποιούνται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του Δήμου Πειραιά.
Επιπλέον συζητήθηκαν προτάσεις της ΚΟ.Δ.Ε.Π. για κοινωνική υποστήριξη των άνεργων ναυτικών, καθώς και συμμετοχή σε μια σειρά διαβουλεύσεων μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και Υπουργείων, αναφορικά με το στρατηγικό σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής για το Δήμο Πειραιά.
Ο κ. Βοϊδονικόλας τόνισε τη «μεγάλη σημασία της σύμπνοιας και της χάραξης κοινής κοινωνικής πολιτικής μεταξύ των κρατικών φορέων και των τοπικών αρχών, πιστεύοντας σε μία αποτελεσματική και γόνιμη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της ΚΟ.Δ.Ε.Π.».
Ο κ. Κατσαφάδος σημείωσε ότι «αναγνωρίζεται το σημαντικό έργο της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και ότι υπάρχει διάθεση στήριξης των δράσεων κοινωνικών παρεμβάσεων που υλοποιεί».