ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατανοώντας πλήρως την ανεπάρκεια σε υλικοτεχνική υποδομή ή τη μη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών από μερίδα πολιτών, αλλά και τις υπάρχουσες ανάγκες, με αίσθημα ευθύνης και τηρώντας πάντα τα νέα μέτρα αυτοπροστασίας σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 01 Ιουνίου η Γραμματεία  της ΚΟ.Δ.Ε.Π θα δέχεται κοινό ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού στα κάτωθι τηλέφωνα επικοινωνίας : 210- 4101753 & 210-4101756.

Παρακαλείσθε πολύ κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο κτίριο να χρησιμοποιείται γάντια και μάσκα για την προστασία τόσο τη δική σας όσο και των υπαλλήλων του οργανισμού.

Όσοι μπορείτε να εξυπηρετηθείτε τηλεφωνικώς, μέσω του site μας kodep.gr, ή μέσω του email μας [email protected]  (στέλνοντας τις αιτήσεις σας, τα δικαιολογητικά σας ή υποβάλλοντας το αίτημα σας), παρακαλείσθε να επιλέγετε αυτό τον τρόπο προς διευκόλυνση σας.

Όσοι έχετε υποβάλει το φάκελό σας στην ΚΟ.Δ.Ε.Π. για κάποιο από τα προγράμματά μας, σας υπενθυμίζουμε ότι θα χρειαστεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να μας προσκομίσετε το καινούργιο εκκαθαριστικό σας σημείωμα και κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που μπορεί να λείπουν.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.