Ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), προχωρούν άμεσα στην έναρξη υλοποίησης του έργου «Εστία και Εργασία» στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη αστέγων και απειλουμένων από έλλειψη στέγης που διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες και υπό καθεστώς φτώχειας στον Δήμο Πειραιά. Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους του Υπουργείου Εργασίας με ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

Το έργο «Εστία & Εργασία» θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Πειραιά και την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», βάση της με Αρ. Πρωτ.: Δ28/οικ. 31354/2352, από 15/09/2014 Πρόσκλησης Δικαιούχων στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει, με ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ.)

Το έργο «Εστία & Εργασία» ειδικότερα στοχεύει:
• Στην πολυδύναμη υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων επαπειλούμενης στέγης, οι οποίοι διαβιούν σε ακατάλληλες κατοικίες, ή ξενώνες φιλοξενίας αστέγων ή ως φιλοξενούμενοι εντός οικιών άλλων ατόμων, και είναι ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας.
• Μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες της ΚΟΔΕΠ και του Δήμου Πειραιά, οι ωφελούμενοι θα λάβουν μέρος σε δράσεις επανένταξης στον κοινωνικό ιστό, μέσω εξατομικευμένων παρεμβάσεων επιμόρφωσης και κατάρτισης, καθώς και μέσω προώθησης της απασχολησιμότητάς τους σε επιχειρήσεις και φορείς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πειραιά.
• Στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στον Δήμο Πειραιά.
• Στη δημιουργία ενός δικτύου ασφαλείας και προστασίας των πιο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως την απαιτούμενη βάση με στόχο τη μελλοντική κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα του προτεινόμενου έργου.
Με αφορμή τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο πρόγραμμα ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης δήλωσε:
«Από την πρώτη στιγμή και δεδομένου ότι παραλάβαμε έναν Δήμο με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο πόρο από εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που θα προσφέρει ανακούφιση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Δυστυχώς και στον Πειραιά, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν σπίτι και ζουν είτε στο δρόμο είτε σε δομές φιλοξενίας, αλλά και των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε άμεσα το πρόγραμμα «Εστία και Εργασία», έτσι ώστε να υποστηρίξουμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη τόσο στο θέμα της στέγασης, όσο και με παρεμβάσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης, προκειμένου να βρουν εργασία και να μπορέσουν να επανενταχθούν ομαλά στον κοινωνικό ιστό».

Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά κα Κορίνα Λαουλάκου, επισήμανε: «Η υλοποίηση του προγράμματος “Εστία και Εργασία” είναι πολύ σημαντική, καθώς στηρίζει επί της ουσίας άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ζουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Στέγαση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, αλλά και απασχολησιμότητα σε επιχειρήσεις και φορείς της πόλης, είναι ορισμένες μόνο από τις παροχές του έργου “Εστία και Εργασία”, που στοχεύει στην αξιοπρεπή διαβίωση των συνανθρώπων μας και την ομαλή επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρτια υλοποίηση του έργου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη, ο οποίος δίνει έμφαση στα κοινωφελή προγράμματα και στην υποστήριξη των αδύναμων οικονομικά συμπολιτών μας».