Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) οργανώνει πρόγραμμα

δραστηριοτήτων θερινής απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών, το οποίο θα εξελιχθεί

σε τρεις  περιόδους, από 17/6-30/6/2015, από 1/7-14/7/2015 και από 15/7-28/7/2015.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/06/2015.

Στόχος του φορέα η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με

ευχάριστο, εκπαιδευτικό, δημιουργικό, αθλητικό και ψυχαγωγικό τρόπο, συμμετέχοντας σε

πλούσιες δραστηριότητες, εντός και εκτός σχολείου, όπως ενδεικτικά θεατρικό παιχνίδι,

χορός, μαγειρική, επισκέψεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αθλήματα και πολύ παιχνίδι. Το

πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένο και υπεύθυνο προσωπικό και με την τήρηση

όλων των κανόνων ασφαλείας.

Κόστος συμμετοχής ανά περίοδο:

70 ευρώ για το πρώτο παιδί, 55 ευρώ για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας και 30

ευρώ για το τρίτο παιδί της ίδιας οικογένειας

Αιτήσεις Συμμετοχής:

Υποβάλλονται στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. (Ελ. Βενιζέλου και Ζωσιμαδών 11, 2ος

όροφος), καθημερινά 09:00 – 13:00 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Πρόσφατη Ιατρική Βεβαίωση, Πιστοποιητικό Γεννήσεως τέκνου, Φωτοτυπία ταυτότητας

γονέα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 210-4101756.

 

Λήψη αίτησης