Διοικητικό Συμβούλιο

Βοϊδονικόλας Ιωάννης

Πρόεδρος ΚΟ.Δ.Ε.Π.

Βουτυράκος Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος ΚΟ.Δ.Ε.Π.
 • Λεωτσάκου Άννα
 • Πάχος Ιωάννης
 • Αχριάνης   Νικόλαος
 • Μπετενιώτης Παναγιώτης
 • Τζιβαρίδου Δέσποινα
 • Μαργαρώνη  Αλεξάνδρα
 • Πέτρακα Ελένη
 • Βοργία  Ελισάβετ
 • Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Μπουλντούμης Άγγελος
 • Δρίτσα – Αποστόλου  Ευαγγελία
 • Ζαμπέτα Ελισσάβετ
 • Σαρμπίνη Ευδοξία (εκπρόσωπος της Παμπειραϊκής Ένωσης Πολυτέκνων Γονέων)
 • Τεντζέρη Γεωργία
 • Μουδάτσου  Πηνελόπη
 • Βλαχουτσάκου Καλλιόπη
 • Μελαντζέ Άννι
 • Λούπου Οσία
 • Βεργόγιαννη Κυριακή
 • Μαστοράκου Μαρία