Χορηγίες - Δωρεές

Λογαριασμός που δεχόμαστε Δωρεές:

Κύριος Δικαιούχος: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΦΜ: 999299847
Λογαριασμός: ΟΨΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ -Κ
IBAN Απεικόνιση: GR37 0172 1160 0051 1602 6785 002
Αιτιολογία: ΔΩΡΕΑ

Χορηγίες - Δωρεές

Λογαριασμός που δεχόμαστε Δωρεές:

Κύριος Δικαιούχος: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΦΜ: 999299847
Λογαριασμός: ΟΨΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ -Κ
IBAN Απεικόνιση: GR37 0172 1160 0051 1602 6785 002
Αιτιολογία: ΔΩΡΕΑ

ΚΟΔΕΠ