Χορηγίες - Δωρεές

Λογαριασμός που δεχόμαστε Δωρεές:

Κύριος Δικαιούχος: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΦΜ: 999299847
Λογαριασμός: ΟΨΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ -Κ- 5116-068104-358
IBAN Απεικόνιση: GR33 0172 1160 0051 1606 8104 358
Ημερομηνία Έναρξης: 04/12/2013

Χορηγίες - Δωρεές

Λογαριασμός που δεχόμαστε Δωρεές:

Κύριος Δικαιούχος: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΦΜ: 999299847
Λογαριασμός: ΟΨΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ -Κ- 5116-068104-358
IBAN Απεικόνιση: GR33 0172 1160 0051 1606 8104 358
Ημερομηνία Έναρξης: 04/12/2013

ΚΟΔΕΠ