Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μία υπηρεσία κοινωνικού χαρακτήρα που απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας , τα οποία δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη οικογενειακή φροντίδα και το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Εξυπηρετούνται κάτοικοι και δημότες εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά και πιο συγκεκριμένα των διαμερισμάτων/κοινοτήτων της Καλλίπολης-Χατζηκυριάκειου, των Καμινίων και της Αγίας Σοφίας. Τις ομάδες φροντίδας των ωφελουμένων του Προγράμματος στελεχώνουν μία  κοινωνική λειτουργός, μία νοσηλεύτρια και μία οικογενειακή βοηθός.

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο παραπάνω Πρόγραμμα ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο κάτωθι τηλέφωνο: 210-4101753/756 ή στο email [email protected] .

Ελ.Βενιζέλου και Ζωδιμάδων 11 (2ος όροφος)

ΚΟΔΕΠ