Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “ΕΣΤΙΑ και ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙΙ” ανακοινώνει την πρόθεση σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηλεκτρικών Οικιακών συσκευών CPV: 39710000-2 και Διαφόρων Ειδών Επίπλωσης και Εξοπλισμού με CPV: 39150000-8, προμήθεια για τις ανάγκες των διαμερισμάτων/κατοικιών που μισθώνουν οι ωφελούμενοι του προγράμματος με εγγυητή την ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο των δαπανών οικοσκευών του Σχεδίου με τίτλο «Εστία & Εργασία ΙIΙ» με κωδικό. ΣΕ-19 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και συνολικού προϋπολογισμού 11.935,48 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 14.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε τη πρόσκληση εδώ.