Εστία Εργασία
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “ΕΣΤΙΑ και ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ” ανακοινώνει την πρόθεση σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαφημιστικού Υλικού CPV: 22462000-6, για τις ανάγκες προώθησης και προβολής του Σχεδίου με τίτλο «Εστία & Εργασία ΙΙ» με κωδικό. ΣΕ-15 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και συνολικού προϋπολογισμού 835,50 € πλέον  ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.036,02 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.