ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την Παροχή υπηρεσιών διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου για την χρήση 2021 στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά για την υλοποίηση της παράτασης του έργου ΕSTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στο Δήμο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076711, συνολικού προϋπολογισμού έως 3.534,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τη μελέτη εδώ.