Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900, ΕΠ «Αττική 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, αναγνωρίζοντας την τεράστια ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, θα προβεί στην διανομή προπληρωμένων καρτών, σε άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και διαβιούν στα όρια της φτώχειας του Δήμου Πειραιά, με σκοπό την άμεση οικονομική ενίσχυση για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης.

Γι’ αυτό τον λόγο:

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Τους κατοίκους ή/και δημότες του Δήμου Πειραιά, να καταθέσουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παροχή προπληρωμένων καρτών, με σκοπό την άμεση οικονομική ενίσχυση για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης.

Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ.
Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ.