ΚΟΔΕΠ

Αιτήσεις Εγγραφής Μαθητών

Κατεβάστε τη φόρμα σε μορφή .pdf

Αιτήσεις Διδασκόντων

Κατεβάστε τη φόρμα σε μορφή .pdf
Κατεβάστε τη φόρμα σε μορφή .pdf

Οι αιτήσεις διδασκόντων μπορούνε να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Διδάσκοντα.

Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά.

Πρόγραμμα Διδακτικής Αλληλεγγύης

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Διδάσκοντα