Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την προσέλκυση/επιλογή ωφελούμενων-πολύτεκνων/τρίτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μέσα από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για την παροχή επισιτιστικών ειδών

You are here:
Go to Top