Με στόχο πάντα την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ευάλωτους πολίτες του Δήμου Πειραιά, αλλά και την αναγνώριση του κοινωνικού έργου της, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά συμμετέχει ενεργά σε δίκτυα και φορείς σχεδιασμού κοινωνική πολιτικής και κοινωνικής συνοχής.

Συμμετοχές σε δίκτυα:

  • Μέλος του Ελληνικού Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία (2021)
  • Μέλος της της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Οργανώσεων που Εργάζονται με τους Αστέγους – FEANTSA
    (2022)
  • Μέλος του Εθνικού Δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας (2022)

Πιστοποιήσεις:

  • Πιστοποίηση από το Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (2021)
  • Πιστοποίηση από το Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (2021)