Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», ξεκινάει την έναρξη υλοποίησης του Σχεδίου με τίτλο «Εστία & Εργασία ΙΙ» και κωδικό Σχεδίου ΣΕ-15. Στο έργο «Εστία & Εργασία ΙΙ» Δικαιούχος είναι ο Δήμος Πειραιά και Φορέας Διαχείρισης η ΚΟ.Δ.Ε.Π.. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ενταχθούν κατ’ ελάχιστον 20 νοικοκυριών με σύνολο 32 ωφελούμενων, που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα ή φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία. Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελούμενων, θα πραγματοποιηθεί ένταξη ποσοστού 20% κατ’ ελάχιστον στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης. Το Σχέδιο έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μηνών.

Ειδικοί Στόχοι του αποτελούν:
Ε.Σ. 1: Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας.
Ε.Σ. 2: Η κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.
Ε.Σ. 3: Η ένταξη στο πρόγραμμα του συνόλου των ωφελούμενων του σχεδίου για διάστημα έως και δεκαοκτώ μηνών.
Ε.Σ. 4: Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελούμενων, η ένταξη υποχρεωτικά ποσοστού 20% κατ’ ελάχιστον, στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης.
Ε.Σ. 5: Η ανάπτυξη συνεργειών με συναρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δικαιούχου και άλλων Δημοσίων Φορέων.

Εστία Εργασία